STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR  TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN